A-LAMBERT.CZ

The Unofficial Adam Lambert CZECH-SLOVAK fansite

13 Shame (Bonus Track) – CZ PŘEKLAD

ORIGINAL (EN) Think by now I would've learnt Just how you love to hurt me Before I get a chance to speak You're convinced I'm guilty God knows I've been a very bad boy You been tellin' me You been tellin' me But God knows I didn't break your toys But you're blamin' me You're blamin' me I feel thrown out the window You seem to enjoy You don't have to be so So hard on your boy You don't have to be so (God knows you don't have to be so) So search and destroy (Search and destroy) I feel thrown out the window (I feel so thrown out the window) You're too hard on me (You're too hard on your boy) You're too hard on your boy Now, I don't mind a little pain When I've really earned it yeah But you got me whipped and chained When I don't deserve it God knows I've been a very bad boy You been tellin' me You been tellin' me But God knows I didn't break your toys But you're blamin' me You're blamin' me I feel thrown out the window You seem to enjoy You don't have to be so So hard on your boy You don't have to be so (God knows you don't have to be so) So search and destroy (Search and destroy) I feel thrown out the window (I feel so thrown out the window) You're too hard on me (You're too hard on your boy) You're too hard on your boy A sha-a-sha-ame, a sha-a-sha-ame It's a damn sha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-ame A sha-a-sha-ame a-sha-a-sha-ame It's a damn sha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-ame A sha-a-sha-amed a-sha-a-sha-amed You've got me Asha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-amed A-sha-a-sha-amed, a sha-a-sha-amed You've got me Asha-a-sha-a-a-a-amed I feel thrown out the window You seem to enjoy You don't have to be so So hard on your boy You don't have to be so (God knows you don't have to be so) So search and destroy (Search and destroy) I feel thrown out the window (I feel so thrown out the window) You're too hard on me (You're too hard on your boy) You're too hard on your... I feel A-sha-a-sha-amed a-sha-a-sha-amed You've got me Asha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-amed A-sha-a-sha-amed a-sha-a-sha-amed You've got me Asha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-amed
PŘEKLAD (CZ) - překlad @DrakulkaCZ Mysli, už mi mohlo dojít Jak jen miluješ zraňovat mne Než mám šanci promluvit Jsi přesvědčený, že jsem vinen Bůh ví, že jsem byl velmi špatný hoch Už jsi mi to říkal Už jsi mi to říkal Ale bůh ví, že jsem ti hračky nerozbil Ale viníš mne Viníš mne Cítím se jak vyhozený z okna Zdá se, že se bavíš Nemusíš být tak Tak krutý na svého kluka Nemusíš být takový (Bůh ví, že nemusíš být takový) Takový „najdi a znič“ ("Najdi a znič") Cítím se jako vyhozený z okna (Cítím se tak jako vyhozený z okna) Jsi na mne příliš krutý (Jsi příliš krutý na svého kluka) Jsi příliš krutý na svého kluka Takže, nevadí mi trocha bolesti Když jsem si jí fakt zasloužil, jo Ale tys mne spráskal a spoutal Když si to nezasluhuji Bůh ví, že jsem byl velmi špatný hoch Už jsi mi to říkal Už jsi mi to říkal Ale bůh ví, že jsem ti hračky nerozbil Viníš mne Viníš mne Cítím se jak vyhozený z okna Zdá se, že se bavíš Nemusíš být tak Tak krutý na svého kluka Nemusíš být takový (Bůh ví, že nemusíš být takový) Takový „najdi a znič“ ("Najdi a znič") Cítím se jako vyhozený z okna (Cítím se tak jako vyhozený z okna) Jsi na mne příliš krutý (Jsi příliš krutý na svého kluka) Jsi příliš krutý na svého kluka Škoda, škoda To je sakra Ško-o-o-o-o-o-o-da Škoda, škoda To je sakra Ško-o-o-o-o-o-o-da Ztrapněný, ztrapněný Tys mne Ztrapnil Ztrapněný Tys mne Ztrapnil Cítím se jak vyhozený z okna Zdá se, že se bavíš Nemusíš být tak Tak krutý na svého kluka Nemusíš být takový (Bůh ví, že nemusíš být takový) Takový „najdi a znič“ ("Najdi a znič") Cítím se jako vyhozený z okna (Cítím se tak jako vyhozený z okna) Jsi na mne příliš krutý (Jsi příliš krutý na svého kluka) Jsi příliš krutý na svého... Cítím se Ztrapněný Tys mne Ztrapnil Ztrapněný Tys mne Ztrapnil
Překlad prosíme kopírovat pouze se zdrojem webu. Děkuji